Narodzenia Matki Bożej – Bartolome Esteban Murillo

Narodzenia Matki Bożej   Bartolome Esteban Murillo

Ikonografia Matki Boskiej, Maryi w Murillo jest tradycyjna. Ale najwyraźniej artysta nie czuł się skurczony ścisłymi kanonicznymi ramami, ponieważ każda z jego Dziewicy Maryi nie jest podobna do drugiej.

W tym przypadku wszystkie obrazy Dziewicy, należące do jego ręki, mają wspólne cechy – pewne nieuchwytne podobieństwo w kontekście oczu, zarysy nosa i czoła. Patrząc uważnie na te twarze, stwierdzamy, że Nasza Pani Murillo zawsze pochodzi z Andaluzji.

W tych “Madonnach Sewilli” ucieleśniono naiwną i żarliwą wiarę charakterystyczną dla narodu hiszpańskiego. Wyróżnijmy stosunek mistrza do obrazu Matki Boskiej i fakt, że nie tylko napisał “tradycyjną” Madonnę, ale także “zilustrował” różne etapy Jej życia. Tutaj możesz zobaczyć “Narodzenia Najświętszej Maryi Panny”, “Wskrzeszenie Dziewicy Maryi” i “Niepokalane Poczęcie”.