Narodzenia Matki Bożej – Bartolome Esteban Murillo

Narodzenia Matki Bożej   Bartolome Esteban Murillo

Ikonografia Matki Boskiej, Maryi w Murillo jest tradycyjna. Ale najwyraźniej artysta nie czuł się skurczony ścisłymi kanonicznymi ramami, ponieważ każda z jego Dziewicy Maryi nie jest podobna do drugiej.

W tym przypadku wszystkie obrazy Dziewicy, należące do jego ręki, mają wspólne cechy – pewne nieuchwytne podobieństwo w kontekście oczu, zarysy nosa i czoła. Patrząc uważnie na te twarze, stwierdzamy, że Nasza Pani Murillo zawsze pochodzi z Andaluzji.

W tych „Madonnach Sewilli” ucieleśniono naiwną i żarliwą wiarę charakterystyczną dla narodu hiszpańskiego. Wyróżnijmy stosunek mistrza do obrazu Matki Boskiej i fakt, że nie tylko napisał „tradycyjną” Madonnę, ale także „zilustrował” różne etapy Jej życia. Tutaj możesz zobaczyć „Narodzenia Najświętszej Maryi Panny”, „Wskrzeszenie Dziewicy Maryi” i „Niepokalane Poczęcie”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)