Betroyal św. Katarzyny – Correggio (Antonio Allegri)

Betroyal św. Katarzyny   Correggio (Antonio Allegri)

Correggio wielokrotnie mówił o życiu św. Katarzyny, córki króla Xantosa, który poniósł śmierć męczeńską na rozkaz cesarza Maksymiana. W młodości święty złożył ślub celibatu i poświęcił się Chrystusowi.

Właśnie w tym momencie zakochali się malarze, którzy zaczęli go przedstawiać w postaci “mistycznego” zaręczyny św. Katarzyny z Chrystusem.

Na wczesnym zaręczynach św. Katarzyny, 1509-10 Correggio przedstawia świętego klęczącego przed tronem, gdzie Matka Boża siedzi z Dzieckiem. Następne jest późniejsze dzieło. Święty tutaj ma gałązkę palmową – symbol męczeństwa.

I wreszcie, najnowsza wersja “Betrothal” jest opisana powyżej, zawiera swobodną, ​​zrelaksowaną kompozycję.