Mistyczne zaręczyny św. Katarzyny – Correggio (Antonio Allegri)

Mistyczne zaręczyny św. Katarzyny   Correggio (Antonio Allegri)

Św. Katarzyna przyjmuje obrączkę ślubną z rąk niemowlęcia Chrystusa. Święty Sebastian jest obecny na symbolicznym zaręczynach.

W tle obrazu wpisane są sceny męczeństwa tych świętych. Obraz jest pełen szlachetności i wysokiej duchowości. Tak jak w innych dziełach artysty, asymetria ożywia kompozycję, której ścisła hierarchia jest celowo łamana.

Jest to jednak częściowo kompensowane tonami kolorystycznymi i wyraźnym oświetleniem twarzy bohaterów.