Męczeństwo św. Katarzyny – Lukas Cranach

Męczeństwo św. Katarzyny   Lukas Cranach

To trzecia część tryptyku „Męczeństwo św. Katarzyny”. Fabuła słynnych chrześcijańskich legend. Pewnego razu Katarzyna panowała w Aleksandrii, która chciała zostać chrześcijanką.

Jej życzenie się spełniło: została ochrzczona przez pustelnika.

W tym samym czasie cesarz Maxentiusz przebywał w Aleksandrii, który starał się podważyć prawdziwą wiarę kobiety. Wysłał do niej 50 uczonych, ale nie mogli wstrząsnąć oddaniem Katarzyny chrześcijaństwu. Co więcej, sama Katarzyna była w stanie przekonać tych ludzi o prawdzie chrześcijaństwa tak bardzo, że sami mędrcy postanowili zostać chrześcijanami.

Jednak brutalny Maxentius dokonał ich wszystkich. Teraz cesarz nakazał Katarzynie zrobić kolczaste koło, w którym będzie torturowana, dopóki nie wyrzeka się wiary. Ale plan cesarza nie urzeczywistnił się: piorun uderzył i pociął piekielne urządzenie na dwie części.

Rozwścieczony cesarz kazał ściąć Katarzynie. Artystka przedstawiła ten najstraszniejszy moment w losie odważnej kobiety – ma zostać ścięta przez stojącego za nią kata, ale twarz Catherine jest spokojna, jest pewna poprawności swojego aktu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)