Męczeństwo św. Katarzyny – Jacopo Bassano

Męczeństwo św. Katarzyny   Jacopo Bassano

Ta praca, na zlecenie kościoła San Girolamo in Bassano, jest najbardziej wskazująca na Jacopo da Ponte z początku lat 40. XVIII wieku. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że w męczeństwie św.

Katarzyny robi krok do tyłu, co doprowadziło niektórych badaczy do datowania tego obrazu pod koniec lat trzydziestych XVI wieku. podziw dla niedyskretnych podążających za gotowymi próbkami charakterystycznymi dla twórczości Bassano z poprzedniej dekady.

Tutaj jest już uznanym mistrzem, który jest w stanie łatwo zbudować dowolnie złożoną kompozycję i pozbyć się dowolnej liczby figur przedstawionych w różnych kątach. Jego niedojrzałość wyraża się tylko w tym, że on również wciąż cieszy się swoimi niedawno nabytymi umiejętnościami, a w ekstazie ich czasami idzie za daleko.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)