Adoracja Madonny Dzieciątku – Correggio (Antonio Allegri)

Adoracja Madonny Dzieciątku   Correggio (Antonio Allegri)

Kompozycja tego obrazu jest podobna do kompozycji z 1530 roku Bożego Narodzenia.

Mały Chrystus promieniuje blaskiem i rozświetla wnętrze, pomalowane w delikatne odcienie. Obraz Matki Boskiej stworzony przez mistrza zwycięża swoją duchowością.