Portret Katarzyny II w garniturze – Michaił Szibanow

Portret Katarzyny II w garniturze   Michaił Szibanow

Płótno “Portret Katarzyny II w kostiumie drogowym” jest niezwykłe, ponieważ przedstawia starzejącą się cesarzową podczas podróży do regionu Tauride. Według legendy panująca osoba została napisana w Kijowie.

Portret M. Shibanova stał się tak popularny, że jeden z jego wariantów, napisany przez artystę, został wysłany do Londynu jako prezent dla angielskiej rodziny królewskiej.