Alegoria zwycięstwa Katarzyny II nad Turkami i Tatarami – Stefano Torelli

Alegoria zwycięstwa Katarzyny II nad Turkami i Tatarami   Stefano Torelli

Obraz jest spektakularnym widowiskiem malarskim. Łączy w sobie obrazy konkretnych osób historycznych i swobodnej fantazji artysty, umowność koloru, kompozycję dekoracyjną i udokumentowane dokładne szczegóły. Płótno miało na celu gloryfikację zwycięstwa rosyjskiej broni w pierwszej wojnie rosyjsko-tureckiej.

W rydwanie triumfalnym, otoczonym alegorycznymi wizerunkami wdzięcznych ludów zamieszkujących południowe granice Imperium Rosyjskiego, Katarzyna Wielka siedzi w postaci bogini Minerwy. Skrzydlate stworzenia wzbijające się w niebo trąbiły jej chwałę i korony wieńcem laurowym.

Katarzynie towarzyszą wojownicy – najbliżsi współpracownicy, pierwsi posiadacze Zakonu św. Jerzego: P. A. Rumyantsev, A. G. Orłow, P. I. Panin, V. M. Dolgoruky, N. V. Repnin i F. G. Orlov. Kierował procesją G. G. Orłow – ulubieńcem cesarzowej.

Przedstawiony jest przed rydwanem Katarzyny z diamentowym portretem cesarzowej na piersi.