Święty Sergiusz z Radoneża – Mikołaj Roerich

Święty Sergiusz z Radoneża   Mikołaj Roerich

Mikołaj Roerich jako znakomity artysta i koneser piękna przyciągał złożone, wspaniałe obrazy, czy to górskie szczyty, czy bohaterowie ducha. W pracach Roericha znajduje się wyjątkowy cykl obrazów.

Artysta tworzy serię “Świętych gór”, cyklu przedstawiającego wielbicieli ducha, świętych. Obraz świętych, bohaterów ducha, pokazuje, jak wysoko może wzrastać duch danej osoby, jak silna i silna może być wiara. Szczyty gór i szczyty ludzkiego ducha są kluczowymi motywami twórczości Roericha. Mikołaj Roerich tworzy wiele obrazów związanych z tym tematem, z których jeden można słusznie uznać za obraz “Św.

Sergiusz z Radoneża”, napisany w 1932 roku.

Niełatwym zadaniem dla artysty było ucieleśnienie obrazu świętego. W tej pracy artysta celowo odchodzi od odwiecznych tradycji i religijnych kanonów obrazu. Łagodny spokój czytany jest w przebraniu Sergiusza z Radoneża. To prawdziwy symbol wielkiej duchowości i moralności.

Tworząc tak wielkie płótna, artysta pomaga nam bardziej rozważnie iz niepokojem patrzeć na obrazy wielkich postaci historycznych, zwracać się do opisów życia i czynów świętych, w imię oświecenia własnego życia i poszukiwania prawdy.

Roerich szczególnie doceniał pojawienie się takiego świętego jak Sergiusz z Radonezu. Artysta nie poświęcił temu obrazowi ani jednej fabuły. Tkanina “St.

Sergius of Radonezh” została napisana w 1932 roku i jest obecnie przechowywana w Galerii Trietiakowskiej.

Artysta przedstawił św. Sergiusza jako bohatera głównego, dużego, objętościowego i pełnej długości. Roerich tylko częściowo obserwuje tradycyjny styl malowania ikon.

Dla cienkiej, wysokiej figury świętego rosyjski klasztor został zwolniony. Żywy obraz klasztoru jest malowany w sposób otwarty, niekonwencjonalny dla ortodoksyjnego, kanonicznego malarstwa w kolorach z odcieniami różu i żółci.

Klasztor symbolizuje radość z gloryfikowania doktryny świętego, jasną radość uczniów, którzy wychwalają wielkie słowo św. Sergiusza z Radoneża. Fragmentalnie przedstawieni maszerujący wojownicy z wizerunkiem świętego. Ten obraz przypomina nam o historycznym spotkaniu św. Sergiusza i Dmitrija Donskoya przed rzeźą don.

Nieco później bitwa Kulikovo okazała się wielkim zwycięstwem, żywym przykładem siły duchowej zasady narodu rosyjskiego i jego wiary.

Obraz wszechwidzącego oka na samym szczycie płótna jest starożytnym boskim znakiem. Cały obraz jest dokładnie podporządkowany temu wielkiemu boskiemu porządkowi świata, strukturze całego świata, jak sanktuarium. A sam Sergiusz z Radonezu trzyma przed sobą świątynię – symbol duchowego odrodzenia Rosji.

Rosja obejmuje ten wielki obraz świątyni, a znak świętej trójcy w sprawie świętego jest wezwany do ochrony i skierowania Rosji do światła w trzech wymiarach czasu.

W dolnej części płótna napis, narysowany pięknym, starym ozdobnym typem listu ozdobnego, którego znaczenie pokazuje siłę przeczucia Roericha o nadchodzących, nieuniknionych i strasznych próbach dla Rosji. Mimo wszystko artysta wierzył we własny kraj, który nie zaakceptował dzieła Roericha aż do śmierci artysty w 1947 roku. Jednak w pełni wierzył w przyszłą wielkość Rosji, docenił wielką przeszłość swojej ojczyzny.