Generalissimo Alexander Vasilyevich Suvorov – Michaił Kozłowski

Generalissimo Alexander Vasilyevich Suvorov   Michaił Kozłowski

Zmniejszone powtarzanie pomnika założonego w Petersburgu w 1801 roku. Słynny dowódca przedstawiony jest w zbroi, z tarczą i mieczem, przy ołtarzu z płaskorzeźbami “Wiara”, “Nadzieja”, “Miłość”, papieska tiara i dwie korony; na cokole granitowym postaci Wiktorii z trofeami.

Pomnik jest postrzegany jako ogólny obraz wojownika. Prace nad nim rozpoczęły się w 1799 roku. Na rozkaz Pawła I pomnik miał zostać zainstalowany na Carycynskiej łące.

Pomnik odlany z brązu został uroczyście otwarty 5 maja 1801 r., W pierwszą rocznicę śmierci Suworowa. Alexander Vasilyevich Suvorov, dowódca, członek wojen siedmioletnich, rosyjsko-tureckich.

Za zwycięstwo w Rymniku otrzymał tytuł hrabiego z honorowym imieniem “Rymniki”. Podczas wojny z Francją dokonał przejścia przez Alpy, do zwycięstwa – tytuł “Księcia Włoch” i stopień generalissimusa.