Przywiezienie do świątyni – Vittorio Carpaccio

Przywiezienie do świątyni   Vittorio Carpaccio

Obraz ten, przeznaczony dla kościoła San Jobb, miał konkurować z Madonną ze świętymi “Giovanni Bellini, napisany dla tego samego kościoła.

Szczególnie ciekawy jest tutaj lutniak, słynący z rzucania nogami. Takie żywe postacie jeszcze nie były w dziełach ołtarza weneckiej produkcji. “