Obraz Dziewicy Odigitrii – Dionizego

Obraz Dziewicy Odigitrii   Dionizego

Ta ikona pochodzi z ikonostasu katedry Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, napisanego w latach 1502-1503. Odigitria oznacza przewodnik turystyczny.