Wypędzenie kupców ze świątyni – Wasilija Surikowa

Wypędzenie kupców ze świątyni   Wasilija Surikowa

A Jezus wszedł do świątyni Bożej i wypędził wszystkich, którzy sprzedali i kupili w świątyni, i przewrócił stoły kantorów i ławki gołębi sprzedających, i rzekł do nich: Napisano: Dom mój będzie nazwany domem modlitwy; i uczyniłeś go jaskinią zbójców. Ewangelia Mateusza