Święty Roch, Modlący się do Dziewicy o uzdrowienie nękanych – Jacques-Louis David

Święty Roch, Modlący się do Dziewicy o uzdrowienie nękanych   Jacques Louis David

Dawid bardzo rzadko zwracał się do przedmiotów religijnych, a większość dzieł napisanych przez niego na ten temat należy do wczesnego okresu twórczego. Najbardziej godne uwagi jest zdjęcie „Święty Roch, modlący się do Maryi Dziewicy o uzdrowienie dręczonych”, które zostało napisane pod koniec studiów we Włoszech. W 1781 roku obraz został wystawiony w Salonie, gdzie otrzymał powściągliwy i aprobujący przegląd krytyków.

W kompozycji i kolorze płótna, silny wpływ Poussina jest odgadywany, z wyjątkiem pewnych szczegółów, takich jak, powiedzmy, zwiększona uwaga św. Rocha na ofiary dotknięte plagą. Później artyści romansu będą rozkoszować się mrocznym pięknem ludzkich cierpień i wrzodów i osiągnąć swój szczyt w dziełach Gericault i Delacroix).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)