Ścięcie Jana Chrzciciela

Ścięcie Jana Chrzciciela

Wariant kompozycji Ścięcia głowy prekursora, ulubionego w rosyjskiej ikonografii z późniejszego okresu, wykorzystano z dodatkowymi scenami modlitwy Prekursora w lochu, jego egzekucją i przeniesieniem przez kat odciętej głowy świętej Salome.

Na polach są Anioł Stróż i Wielebny Nikon. Wysoki poziom wykonania jest połączony z dobrą znajomością próbek. Takie profesjonalnie wykonane ikony były pożądane przez bogatych chłopów i kupców, zwłaszcza staroobrzędowców. Ikona ma znaczenie artystyczne, historyczne, kulturowe i muzealne .

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)