Kolacja w Emaus – Giovanni Bellini

Kolacja w Emaus   Giovanni Bellini

Jednym z głównych miejsc w pracy Belliniego był temat ziemskiej ścieżki Chrystusa. Najczęściej mistrz zatrzymywał swoją uwagę na tematy związane z mękami Zbawiciela i wydarzeniami, które je poprzedzały. Wczesne “Krucyfiksy” mistrza są przeładowane szczegółami, jest w nich wiele aktorów wtórnych.

Ale z czasem Bellini koncentruje się na postaci Chrystusa.

Drobne postacie rozpuszczają się. Bellini zostawia tylko postacie Matki Bożej i Apostoła Jana u stóp krzyża. “Ukrzyżowanie”, ok. 1505 to jedna z najlepszych prac późnego Belliniego. Oprócz Chrystusa nie ma ani jednej żywej duszy.

Tylko czaszki, nagrobki i miasto w tle.

Często artysta malował sceny chrztu i Przemienienia Pańskiego. Możemy przypomnieć, w odniesieniu do naszego tematu, jego prace, takie jak “Dinner at Emmaus” i “Descent to Hell”. Ostatni epizod nie został uwzględniony w kanonicznym tekście Biblii, ale został opisany szczegółowo we wczesnym apokryfie chrześcijańskim.

Mówią nam, że Chrystus odwiedził piekło, aby uwolnić dusze tych, którzy oczekiwali Jego przyjścia tutaj – łącznie z duszami Adama i Ewy.