Kazanie Jana Chrzciciela – Paolo Veronese

Kazanie Jana Chrzciciela   Paolo Veronese

Wenecki malarz Veronese uwielbiał przedstawiać kolorowe wielowymiarowe sceny, które są żywe w kolorze, wypełnione po brzegi energią życiową. John na zdjęciu wskazuje na dalekosiężny gest.

Ludzie wokół postrzegają słowa proroka na różne sposoby: ktoś po prostu rozumie to, co zostało powiedziane, inni odwrócili się z ciekawością, gdzie wyciągnął rękę. A tam, w oddali, Zbawiciel wspina się na wzgórze. Skondensowana kompozycja znana Veronese'owi przywodzi na myśl żar niecierpliwości, ale ta część obrazu, w której Jan Chrzciciel i świadkowie stoją, jest nasycona postaciami, a druga pokazuje tylko Chrystusa.

Tak więc Veronese bezpośrednio wyraził tutaj alegoryczne znaczenie ewangelicznych słów, że droga Boga musi zostać oczyszczona.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)