Obraz Jana Chrzciciela. Fragment obrazu – Alexander Ivanov

Obraz Jana Chrzciciela. Fragment obrazu   Alexander Ivanov

Pośrodku obrazu znajduje się duża postać Jana Chrzciciela, namiętnego kaznodziei, asceta, który nakłania ludzi do pokuty i pozbycia się grzechów, aby zbliżyć Królestwo Niebieskie.

Drugim centrum obrazu jest Chrystus. John wskazuje na niego, jego oczy są zwrócone na niego. Chrystus jest symbolem dobroci, duchowej czystości, najwyższej sprawiedliwości.