Ołtarz Jana – Hans Baldung

Ołtarz Jana   Hans Baldung „Ołtarz Jana” przedstawia scenę chrztu Jezusa Chrystusa w wodach Jordanu. Obrzęd chrztu prowadzi Jan Chrzciciel w towarzystwie dwóch aniołów. Z góry ta scena jest błogosławiona przez Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci gołębicy.

Na bocznych drzwiach po lewej stronie znajduje się św. Mikołaj po prawej stronie – St. Louis z Tuzuz.

Dolny i lewy i prawy – donatorzy z emblematami rodzinnymi.

W malarstwie średniowiecznym zwyczajowo przedstawiano darczyńców na drzwiach ołtarza, czyli ludzi, którzy zamawiali i opłacali pracę artysty. Z reguły byli to bardzo bogaci mieszczanie, książęta lub osobistości królewskie lub duchowni. Zostały przedstawione w pokornej pozie, wyrażając prawdziwą pobożność i poddanie się woli Bożej w całym ich wyglądzie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)