Portret Kochubeya Wiktor Pavlovich – Karl Gampeln

Portret Kochubeya Wiktor Pavlovich   Karl Gampeln

, książę, dyplomata – wysłannik nadzwyczajny w Konstantynopolu, członek Kolegium Spraw Zagranicznych i wicekanclerz. Dwukrotnie był ministrem spraw wewnętrznych. Od 1827 r. – przewodniczący Rady Państwa i Komitetu Ministrów.

W tym samym czasie, w 1828 r., Kierował tajną komisją, która podczas wyjazdu cesarza Mikołaja I do Teatru Operacji Wojskowych Dunaju w wojnie rosyjsko-tureckiej w latach 1828-1829. Przez sześć miesięcy zarządzała wewnętrznymi sprawami Imperium Rosyjskiego.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)