Portret Kochubeya Wiktor Pavlovich – Karl Gampeln

Portret Kochubeya Wiktor Pavlovich   Karl Gampeln

, książę, dyplomata – wysłannik nadzwyczajny w Konstantynopolu, członek Kolegium Spraw Zagranicznych i wicekanclerz. Dwukrotnie był ministrem spraw wewnętrznych. Od 1827 r. – przewodniczący Rady Państwa i Komitetu Ministrów.

W tym samym czasie, w 1828 r., Kierował tajną komisją, która podczas wyjazdu cesarza Mikołaja I do Teatru Operacji Wojskowych Dunaju w wojnie rosyjsko-tureckiej w latach 1828-1829. Przez sześć miesięcy zarządzała wewnętrznymi sprawami Imperium Rosyjskiego.