Kierowca Mojżesza – Mikołaj Roerich

Kierowca Mojżesza   Mikołaj Roerich

Malarstwo „Kierowca Mojżesza”. Wydarzenie ze Starego Testamentu – Mojżesz przyjmujący kamienne tablice – wydarzyło się na górze Synaj, kiedy chwała Pana dotarła do niej. Fabuła nie jest interpretowana przez wielu artystów.

Aleksander Iwanow uosabia go w swoich biblijnych szkicach w jasnym świetle dnia jako nadchodzący Mojżesz z pochyloną głową i rękami złożonymi przed ciałem niedostrzegalnym, ale wciąż naprawdę zarysowany, siedząc na kamiennym tronie i łącząc się z niebiańskim światłem Boga w ludzkiej postaci.

W Roerich góra Synaj nie jest płaskim wybiegiem, jak ten w Iwanowie, ale skalistym szczytem. Była pokryta chmurą, ciemniejszą od nocy, a chwała Pana jest przedstawiona na zdjęciu w postaci wijącej się wstążki zorzy polarnej. Taki artystyczny pomysł Roericha nie może być uważany za absolutnie naciągany, ponieważ wiadomo, że na takiej południowej szerokości geograficznej zjawiska zorzy są niezwykle rzadko rejestrowane przez stacje jonosferyczne.

Mojżesz, jakby zwieńczając szczyt, wyciągnął ramiona w górę i prawie dotyka strumieni światła wylewającego się z kosmosu. Równoległe uderzenia jasnozielonego z białymi ciałkami na niebiesko-czarnym tle powodują uczucie fosforyzującego blasku. A rymowane kolumny promieni zorzy padających na siebie są jak otwarta księga tabliczek, jak manifestacja kosmicznego ognia, którego logo Mojżesz słucha. Roerich ma kosmiczny ogień – duchową i materialną substancję zdolną do połączenia najwyższego z ziemskim, Boga i człowieka.

Z jego pomocą można przekazać oświeconą, ognistą myśl – tak należy zrozumieć znaczenie „wizji ognia” Mojżesza.

Na obrazie Mikołaja Roericha – na ostrym, skalistym szczycie świętej góry Synaju, Wielkiego Proroka Mojżesza, w ognistym napięciu, wyciągając ręce na niebo oświetlone wielobarwnymi ognistymi błyskami zorzy, słyszy Głos Boga i otrzymuje Boskie Prawo dane całej ludzkości – Dziesięć Przykazań.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)