Synowie Izraela tańczą wokół złotego cielca – Karel van Mander

Synowie Izraela tańczą wokół złotego cielca   Karel van Mander

Mojżesz wspiął się na górę Synaj, a Bóg dał mu dwie kamienne tablice, na których napisano te przykazania. Przez czterdzieści dni Mojżesz pozostał na szczycie góry, a Bóg przemówił do niego, mówiąc mu prawa i zasady, których należy przestrzegać w codziennym życiu. Tymczasem towarzysze Mojżesza czekali na niego u stóp góry.

Dni mijały dni, ale Mojżesz nie miał wszystkiego.

Izraelici zaczęli się martwić, wątpili w łaskę Boga dla Mojżesza i postanowili powrócić do swoich dawnych, pogańskich bogów. Zaczęli żądać od Aarona, grożąc kamieniami: „Wstańcie i uczyńcie nas bogiem, który będzie chodził przed nami; bo z tym człowiekiem, z Mojżeszem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej, nie wiemy, co się stało”.

Zebrali całą swoją złotą biżuterię od kobiet i rzucili złote cielę. Zainstalowali go na piedestale i zaczęli czcić złotego cielca jako boga, składali mu ofiary, a potem urządzali posiłek i święte tańce.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)