Porzucenie Mojżesza w Nilu – Nicolas Poussin

Porzucenie Mojżesza w Nilu   Nicolas Poussin

Księga Wyjścia mówi, że rodzice Mojżesza należeli do plemienia Lewiego. Mojżesz urodził się w Egipcie za panowania faraona, który „nie znał Józefa”, który był pierwszym szlachcicem pod jego poprzednikiem.

Gubernator zakwestionował lojalność wobec Egiptu potomków Józefa i jego braci i zamienił Izraelitów w niewolników. Ale ciężka praca nie zmniejszyła liczby Żydów, a Faraon nakazał, aby wszystkie nowo narodzone dzieci żydowskie utonęły w Nilu. W tym czasie urodził się syn Mojżesza w rodzinie Amrama.

Matka Mojżesza Jochebed zdołała ukryć dziecko w domu przez trzy miesiące. Nie mogąc go już ukryć, zostawiła dziecko w koszu w zaroślach trzcin na brzegach Nilu, gdzie znalazła ją córka faraona, która przybyła tam, by się kąpać.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)