Mojżesz i złoty cielec – Domenico Bekafumi

Mojżesz i złoty cielec   Domenico Bekafumi

Po otrzymaniu 10 przykazań od Boga, Mojżesz wstąpił dwukrotnie na górę Synaj, pozostając tam przez 40 dni i ujrzał Boga twarzą w twarz. Podczas pierwszej nieobecności lud zgrzeszył strasznie: uczynił Złotego Cielca, przed którym Izraelici zaczęli służyć i radować się. Mojżesz w gniewie zniszczył cielę.