Adoracja Mędrców w zimowym krajobrazie – Pieter Bruegel

Adoracja Mędrców w zimowym krajobrazie   Pieter Bruegel

Obraz Petera Bruegla „Adoracja Mędrców w zimowym krajobrazie” powstał na podstawie słynnej biblijnej historii, popularnej w sztuce zachodnioeuropejskiej.

W twórczości Bruegla zimowy krajobraz obrazu sięga realiów malarstwa holenderskiego. Peter Bruegel w filmie „Adoracja Mędrców w zimowym krajobrazie” zwraca uwagę widza na zimowy krajobraz i ludzi uciekających przed zimowym zimnem.

Cały obszar obrazu Petera Bruegla Starszego jest wypełniony zimowym pejzażem ze śniegiem i wyraźnymi sylwetkami nagich drzew, z wieloma postaciami zamieszającymi wokół, a tylko gdzieś w lewym dolnym rogu są Mędrcy czczący Niemowlę. Jeśli nie znasz nazwy obrazu, to raczej trudno jest zobaczyć fabułę ewangelii w tym śnieżnym holenderskim krajobrazie.

Obraz „Spis Betlejemski” opowiada również szczegółowo o świecie holenderskich chłopów z XVI wieku: o dzieciach bawiących się na lodzie, o wiejskiej architekturze, o Józefie i Marii, owiniętych pod ciężarem narzędzi stolarskich, owiniętych w gęstą szarą zasłonę, nie różni się od ludzi zebrane na placu, a nie natychmiast zauważalne.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)