Adoracja Trzech Króli – Pieter Bruegel

Adoracja Trzech Króli   Pieter Bruegel

Czas na stworzenie obrazu odnosi się do okresu panowania na ziemiach holenderskich – króla Hiszpanii Filipa II. Peter Bruegel mieszkał i pracował w hiszpańskiej Holandii. W czasie malowania artysta był w Brukseli od 1563 roku.

W tym okresie społeczeństwo holenderskie doświadczyło dramatycznych zmian, które wyrażały się w niezadowoleniu z rządu hiszpańskiego, konfliktach religijnych między katolicyzmem a ruchem protestanckim.

Bruksela, w której żył i pracował Peter Bruegel, staje się centrum rozwoju ruchów rewolucyjnych i środków zaradczych ze strony hiszpańskiego gubernatora Margarity Parmy, którego rezydencja mieściła się również w tym mieście. Wszystkie te wydarzenia nie mogły pozostawić obojętnego artysty i zaczął pisać obraz „Adoracja Trzech Króli”, ale w jego interpretacji. Obraz ten został dość chłodno przyjęty przez społeczeństwo katolickie, ponieważ jest pełen treści ironicznych i anty-kościelnych.

Obraz odnosi się do ewangelicznej opowieści o Mędrcach, którzy przybyli ze Wschodu, aby wielbić nowo narodzonego Jezusa i wyrazić szacunek dla ofiarowanych darów. W swojej pracy Peter Bruegel postanowił odejść od tradycyjnego wizerunku i przekazać radość chwili. Będąc pod wpływem stylu Hieronima Boscha, maluje obraz, który nie przekazuje radości narodzin dziecka, a wszyscy obecni, w tym Dziewica Maryja, są w smutku.

Razem z Jezusem jest kluczową postacią kompozycji, a jej ubrania, które artystka przedstawiła na niebiesko, są zimne i zaprojektowane, by przekazywać smutek. Mężczyzna w zielonym szaliku szepcze coś do Józefa, który pochylił się ku niemu i zamknął oczy, ukazując na twarzy obojętność na to, co się dzieje. Przy wejściu do szopy i wokół Mary z dzieckiem, Józefem, Mędrcami i ciemnoskórym Balsazarem są ludzie i żołnierze, na twarzach których artysta pokazywał ironię i rozkosz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)