Alchemik. Grawerowanie – Peter Bruegel

Alchemik. Grawerowanie   Peter Bruegel

W 1555 r. Wiodący wydawca druku w Antwerpii, Hieronymus Kok, wydał serię druków krajobrazowych Bruegla; ich wspólna współpraca trwała aż do śmierci artysty. W ciągu tych lat warsztat z drukowanymi koka z obrazów Hieronima Boscha; jego fantasmagoryczne wizje, zaszyfrowany język alegorii, styl malowania prawdopodobnie uderzył w Bruegla, takie moralne nauki Boscha jak Ogród Ziemskich Rozkoszy lub Wozena zainspirowały Bruegela do wielu jego rycin i obrazów. Grawerowanie artysty Petera Bruegela “Alchemik” ma w zasadzie nie tylko ironiczne cechy.

Alchemia w czasach Bruegla szeroko praktykowana. Wybitni naukowcy średniowiecza i renesansu, tacy jak Albert Wielki, Raymond Llull, Roger Bacon, Arnaldo de Villanova, Jean de Maine, Flamel, Bernard Trevisan, Paracelsus, Saint-Germain i inni, byli zaangażowani w alchemię. Mistyczne prądy w europejskiej alchemii zajmowały bardzo ważne miejsce.

Mistycyzm i tajemnica europejskiej alchemii w naturalny sposób doprowadziły do ​​powstania znacznej liczby oszustów z alchemii. Artysta Peter Bruegel przedstawił alchemika w ironicznej akwafortie, która tworzy w jego replice model świata i procesów tworzących świat, ma na celu odtworzenie i uduchowienie kosmosu, wywodzi się z idei istotnej jedności świata i uniwersalności zmian.