Adoracja pasterzy – Jacopo Tintoretto

Adoracja pasterzy   Jacopo Tintoretto

Malarstwo Jacopo Tintoretto “Adoracja pasterzy”. Rozmiar obrazu to 542 x 455 cm, olej na płótnie. W niektórych pracach cyklu San Rocco ludowe tło pracy Tintoretto jest szczególnie wyraźne.

Taki jest jego obraz “Adoracja pasterzy”.

Charakterystyczna jest plebejska sytuacja dwupoziomowej szopy typowej dla gospodarstw chłopskich w gospodarstwie terra. Jednocześnie niezwykłe oświetlenie, wzburzone ruchy tych, którzy przynoszą skromne prezenty pasterzom, przekształcają tę scenę, ukazują wewnętrzne znaczenie obecnego wydarzenia.