Adoracja Trzech Króli – Angelico Fra

Adoracja Trzech Króli   Angelico Fra

Fra Angelico, przed przyjęciem monastycyzmu przez Guido di Pietro, jest największym i jednym z najbardziej znanych mistrzów florenckiej szkoły wczesnego renesansu. Po raz pierwszy wzmiankowany jest w dokumentach jako artysta w 1417 i 1418 r., Wciąż pod ziemskim imieniem.

Fra Angelico lub Fra Be-at-Angelico, artysta otrzymał swój przydomek krótko po śmierci za swoją niesamowitą sztukę. Jego dzieła przepełnione są szczerą i głęboką religijnością, naturalną dla osoby, która wie, jak podziwiać harmonię wszechświata, ziemskie piękno wielkiej Natury – stworzenie Boga.

Obrazy osoby stworzonej przez artystę mają charakter abstrakcyjny, są zanurzone w wewnętrznej kontemplacji boskiej wielkości. Kontrastują one z naturą, bardziej cielesną i żywą – kwitnące ogrody, zielone lasy i łąki. Decyzja o kolorze daje szczególny powiew pracom, podkreśla ich głębokie duchowe znaczenie.

Obraz “Adoracja Mędrców” został wykonany wspólnie z Fra Fillipe Lippi i reprezentuje ten rodzaj malarstwa kościelnego, którego wygląd związany jest z imieniem Fra Angelico i który wyróżnia naturalnie zmysłowa, ale wysublimowana poetycka interpretacja fabuły. Inne słynne dzieła: “Zwiastowanie”. Ok 1430. Prado, Madryt; “Ukoronowanie Maryi”. Ok 1438-1446.

Muzeum San Marco. Florencja.