Sianokosy – Peter Bruegel

Sianokosy   Peter Bruegel

Malarstwo “Hayfield” z serii pejzaży “The Seasons” artysty Petera Bruegla poświęcone jest miesiącach letnich czerwca i lipca. Zachowując wszechstronny charakter swoich panoram, Bruegel umieszcza ostre i ostatecznie konkretne poczucie rzeczywistości w podstawie każdej decyzji artystycznej.

Wystarczy przypomnieć orientację w przestrzeni sceny obrazu “Dzień zmierzchu”, poświęconego wiośnie; równowaga spokojnych rytmów obrazów “Sianokosy” i “Żniwo”; kolejna przestrzenność – jakby kurczyła się, kurczyła – jesienny krajobraz i połączenie wszystkich linii kompozycyjnych wokół cicho tętniącego życiem miasta na obrazie “Łowcy w śniegu”, aby poczuć, jak sama istota struktury kompozycyjnej tych obrazów ma wyrażać stan natury.

Natura Petera Bruegla i wspaniała i bardzo bliska człowiekowi, niezawodna. Ale błędem byłoby zobaczyć w serii obrazów “Pory roku” życie jednej natury. Stworzony w malowniczych malowidłach Bruegel świat zamieszkują ludzie.