W drodze do Egiptu – Peter Bruegel

W drodze do Egiptu   Peter Bruegel

Obraz “W drodze do Egiptu” lub “Krajobraz z lotem do Egiptu”. Życie, oddychanie ludzkich mieszkań, aktywność ludzi pokonuje myśli o szaleństwie ich myśli, próżności ich pracy.

Bruegel po raz pierwszy otwiera nową, wciąż nieznaną mu lub jego współczesną wartość życia, chociaż wciąż ukryta jest pod warstwami jego wcześniejszych kosmicznych i nieludzkich poglądów. Poniższe zdjęcia artysty “W drodze do Egiptu”, “Samobójstwo Saula” i “Droga na Kalwarię” prowadzą do tych samych wniosków.

Wszystkie te prace przygotowały wygląd cyklu pejzaży w 1565 roku, który otworzył nowy okres twórczości Bruegla i należał do najlepszych dzieł malarstwa światowego. Cykl składa się z obrazów poświęconych porom roku. Uważa się, że jest to rozproszona seria dwunastu obrazów.

Niektórzy badacze prac Petera Bruegela sugerują, że było ich czterech, a “Sianokosy” nie mają zastosowania do cyklu. Prace te zajmują zupełnie wyjątkowe miejsce w historii sztuki – nie ma obrazów natury, gdzie wszechstronny, niemal kosmiczny aspekt wdrożenia byłby tak organicznie połączony z poczuciem życia.