Wśród nauczycieli – Wasilij Polenow

Wśród nauczycieli   Wasilij Polenow

Dla rosyjskich artystów drugiej połowy XIX wieku zainteresowanie historią ewangeliczną jest typowe: nazwijmy przynajmniej imiona Kramskoy, Perov i Ge.

Większość z nich starała się manifestować ludzką naturę Chrystusa, oczyszczając obraz “łuski” mistycyzmu i cudów. Takie – określmy to jako etyczne – stosunek do Pisma Świętego odpowiadał duchowi czasów. Wieloletnia praca Polenova nad odtworzeniem historii Ewangelii była całkowicie zgodna z tą tradycją, interpretacja samego artysty wyjaśnia wiele: “Chcę szukać prawdy historycznej”.

Marząc o edukacyjnym wpływie swojego cyklu, skompilował zbiór tekstów ewangelicznych z własnymi notatkami, które będą komentować obrazy – wszystko to oddaje wiele tolstoizmu, który przyciągał Polenowa.

Współcześni uderzyli w to doświadczenie rekonstrukcji dzięki swojej skali i czysto malowniczym walorom – publiczne wyświetlanie prac w 1909 r. Wzbudziło duże zainteresowanie. Reprodukujemy dwie prace z serii “Z życia Chrystusa”: “Brought Children” i “Among the Teachers”.