Modlitwa kielicha – Vittorio Carpaccio

Modlitwa kielicha   Vittorio Carpaccio

Modlitwa o kielich “jest jednym z dwóch obrazów ewangelicznych zawartych w cyklu dla Scuol di San Giorgio degli Schiavoni.

Wraz z cyklem św. Hieronima, obrazy Ewangelii zajmują całą prawą ścianę Scuola di San Giorgio.