Prawy pan – Wasilij Polenow

Prawy pan   Wasilij Polenow

Po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych Polenow uważał się za malarza historycznego i początkowo dużo pracował w tym kierunku. W Paryżu namalował dwa słynne obrazy, The Right of the Master i The Huguenot Arrest, 1875.

Pierwszy z nich, tematem którego było głośne “prawo pierwszej nocy”, artysta nawet wystawił na Salonie Paryskim; Został zatwierdzony przez I. Kramsky'ego i P. Chistyakova. Drugie dzieło stworzył na rozkaz Cesarevicha Aleksandra – tematem dla niej był los drugiej żony hugenockiego przywódcy Admirała de Coligny, hrabiny d'Etremont.

W tych pracach Polenova wyraźnie odczuwała wpływ francuskiego malarstwa salonowego i P. Delaroche, których wiarygodne historyczne obrazy wyróżniały się sentymentalnymi interpretacjami. Zafascynowany krajobrazem podczas swojej podróży do Normandii, Polenow – jakby inercją – kontynuował prace nad nowymi obrazami historycznymi. Wśród nich: “Rise of the Netherlands”, “Alexandrian School of Neo-Platonists”, itd. Żadne z nich nie zostało ukończone.