Jesień w Abramtsevo – Wasilij Polenow

Jesień w Abramtsevo   Wasilij Polenow

Polenov – urodzony malarz krajobrazowy, jego osiągnięć w rozwoju tego gatunku nie można przecenić. Zmienił gatunek i zmienił się – więc malarstwo pejzażowe artysty można podzielić na dwa etapy: przed i po połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku.

Po raz pierwszy naprawdę porwał krajobraz Polenov we Francji – stało się to podczas jego podróży do Normandii. W ówczesnych pracach krajobrazowych główne zasady obrazowania – plenarna świeżość koloru, naturalny motyw, dopasowana kompozycja i wyraźny rysunek – zostały w pełni ujawnione.

Następnie zniknęło pewne zadanie, Polenow odmówił standardowej opozycji dwóch planów, a on nie podążał za wymaganiami otwartego powietrza tak ściśle, próbując stworzyć czysto poetyckie dzieła pełne bezpośredniej miłości do natury – żywy obraz tego podejścia jest popularnym arcydziełem artysty “Jesień w Abramtsevo”.