Święty Piotr, rozdający majątek wspólnoty wśród ubogich – Masaccio

Święty Piotr, rozdający majątek wspólnoty wśród ubogich   Masaccio

W tej scenie Masaccio opisuje dwa epizody opowiadane w Dziejach Apostolskich. Po ukrzyżowaniu Chrystusa Jego uczniowie, pod przewodnictwem Apostoła Piotra, przewodzili wczesnej wspólnocie chrześcijańskiej w Jerozolimie. Zachęcali bogatych członków społeczności, by przekazywali swoje mienie i pieniądze biednym i potrzebującym.

W obrazie Masaccio widzimy św. Piotra rozciągającego pieniądze na kobietę, której ubóstwo ukazuje nędzny strój jej dziecka. Jeden człowiek, imię jego Ananiasza, sprzedał część swojej ziemi na rzecz społeczności, ale potajemnie zostawił połowę zebranych pieniędzy. Święty Piotr przekonał go o okłamywaniu Boga – i Ananiasz natychmiast padł martwy na ziemię.

Później, z tego samego powodu, śmierć Ananiasza spotkała żonę Safirę.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)