Narrator epiki Nikita Bogdanov – Wasilij Polenow

Narrator epiki Nikita Bogdanov   Wasilij Polenow

Ten niezwykły portret pochodzi z czasów, kiedy Polenov intensywnie “porządkował” gatunki, starając się znaleźć drogę w sztuce. Nie został malarzem portretowym, praca ta wyróżnia się w jego twórczości.

Ale wybór “materiału” otwiera intymne zainteresowania artysty; później wyrazili się w entuzjazmie kultury starego Rosji jako część działalności artystycznego kręgu Abramtsevo.