Kim są dla mnie ludzie – Wasilij Polenow

Kim są dla mnie ludzie   Wasilij Polenow

„I poszedł Jezus ze swoimi uczniami do wiosek Cezarei Filipowej. Po drodze zapytał swoich uczniów: za kogo ludzie szanują Mnie? Odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; inni za jednego z proroków.

Kto powiesz, że Ja jestem?, odpowiedział mu Piotr: Ty jesteś Chrystusem.

I zabronił im mówić o nim nikomu „(Marka 8: 27-30) Trzech uczniów siedzi na kamiennych schodach z twarzą zwróconą ku Jezusowi. Jezus ich prosi… „

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)