Kim są dla mnie ludzie – Wasilij Polenow

Kim są dla mnie ludzie   Wasilij Polenow

“I poszedł Jezus ze swoimi uczniami do wiosek Cezarei Filipowej. Po drodze zapytał swoich uczniów: za kogo ludzie szanują Mnie? Odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; inni za jednego z proroków.

Kto powiesz, że Ja jestem?, odpowiedział mu Piotr: Ty jesteś Chrystusem.

I zabronił im mówić o nim nikomu “(Marka 8: 27-30) Trzech uczniów siedzi na kamiennych schodach z twarzą zwróconą ku Jezusowi. Jezus ich prosi… “