Portret Michaiła Michajłowicza Sperańskiego – Wasilij Tropinin

Portret Michaiła Michajłowicza Sperańskiego   Wasilij Tropinin

Michaił Michajłowicz Sperański – słynny mąż stanu. Speransky był sekretarzem księcia Kurakina, od 1797 r. W biurze prokuratora generalnego. 1801-2 Sekretarz stanu, przeniesiony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dla Kochubeya zaplanował plan reform dla stanowisk sądowych i rządowych, aw 1806 roku został stałym asystentem Aleksandra I.

Wraz z cesarzem opracowano projekt transformacji państwa. Szlachta i klasa średnia mieli otrzymać prawa polityczne; ustanowienie zgromadzenia ustawodawczego “Dumy Państwowej” spośród wybranych przedstawicieli za pośrednictwem lokalnych dumas “volost” i “district”.

W 1810 roku Speransky opracował plan poprawy finansów, ale deficyty rosły z powodu trudnych warunków politycznych; musiałem podnieść podatki. Udało mu się zorganizować administrację Finlandii, napisał do suwerena na sejm. W latach 1833-37 był “Kompletny zbiór praw” i “Kodeks praw”