Portret Michaiła Michajłowicza Sperańskiego – Wasilij Tropinin

Portret Michaiła Michajłowicza Sperańskiego   Wasilij Tropinin

Michaił Michajłowicz Sperański – słynny mąż stanu. Speransky był sekretarzem księcia Kurakina, od 1797 r. W biurze prokuratora generalnego. 1801-2 Sekretarz stanu, przeniesiony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dla Kochubeya zaplanował plan reform dla stanowisk sądowych i rządowych, aw 1806 roku został stałym asystentem Aleksandra I.

Wraz z cesarzem opracowano projekt transformacji państwa. Szlachta i klasa średnia mieli otrzymać prawa polityczne; ustanowienie zgromadzenia ustawodawczego „Dumy Państwowej” spośród wybranych przedstawicieli za pośrednictwem lokalnych dumas „volost” i „district”.

W 1810 roku Speransky opracował plan poprawy finansów, ale deficyty rosły z powodu trudnych warunków politycznych; musiałem podnieść podatki. Udało mu się zorganizować administrację Finlandii, napisał do suwerena na sejm. W latach 1833-37 był „Kompletny zbiór praw” i „Kodeks praw”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)