Nad Jeziorem Tyberiadzkim (Genisaret) – Wasilij Polenow

Nad Jeziorem Tyberiadzkim (Genisaret)   Wasilij Polenow

Jest w tym pewna ironia losu: Polenow jest powszechnie uznanym geniuszem malarstwa pejzażowego, sam uważał najważniejsze obrazy w swojej twórczości, obrazy o tematyce religijnej. Jedną z takich prac jest „Nad Jeziorem Tyberiadzkim”.

Malarz bardzo kochał narrację ewangelii, uważał wątki za naiwne, czyste, ludzkie z wysoką etyką moralną. W swoich dziełach Polenow podążał za słowami Chrystusa, który nazywał siebie Synem Człowieczym, a malarz przedstawiał go w ten sposób. Jednym z najważniejszych dzieł, w których przedstawia Chrystusa, jest przedstawiony obraz.

Widz widzi, jak wzdłuż brzegu, całkowicie pokryty kamieniami i głazami, Zbawiciel wędruje powoli i spokojnie.

Cała emocjonalna strona obrazu zbudowana jest w całości na krajobrazie. Prawie spokojna, wodnista powierzchnia, lekko rozerwana przez falujące, bezchmurne niebo, reprodukowana w zachwycającej niebiesko-turkusowej palecie, nadaje obrazowi spokój i wewnętrzną jasność. Nawet łagodne zbocza gór wydają się wzmacniać tę atmosferę.

Tak harmonijnie, pośród tego niezrównanego dziewiczego piękna, człowiek jest wpisany.

Pomimo sielanki zawartej w filmie, nie jest ona pozbawiona wewnętrznej dynamiki i tempa. Tylko to tempo jest bardzo powolne i spore. Autor przedstawił fragment świata, w którym Bóg wciąż żyje, gdzie jego stopy dotykają ziemi, gdzie jego niespieszne kroki przynoszą oświecenie i pokój.

Po przedstawieniu tego obrazu po raz pierwszy wraz z innymi pracami na tematy religijne, Polenow natychmiast stał się centrum uwagi. Głębokie filozoficzne myśli, prostota, dostępność, serdeczność, którą malarz umieścił w swoich obrazach, nie mogły zostać niezauważone przez opinię publiczną. Była to zupełnie nowa wizja i czytanie wątków chrześcijańskich.

Profesjonalni wymagający krytycy i zwykła publiczność odpowiadali na zdjęcia w najbardziej entuzjastycznych słowach.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)