Nicholas the Wonderworker

Nicholas the Wonderworker

Ikona powstała pod koniec XIX wieku, kiedy dzieła starożytnego malarstwa rosyjskiego stały się już znane w ich oryginalnej formie, wolnej od zniekształcających później warstw, i są przykładem naśladowania nowogrodzkiego malarstwa ikonowego z drugiej połowy XVI wieku, bez naśladowania oznak starzenia się.