Widok Rzymu – Claude Lorrain

Widok Rzymu   Claude Lorrain

Claude Lorrain często przedstawiał struktury architektoniczne w swoich obrazach. W swoich wczesnych pracach można znaleźć kilka rodzajów okolic Rzymu, napisanych z dużą dokładnością topograficzną. Następnie artysta coraz częściej pisał detale architektoniczne w stylu “capriccio”.

W ten sposób zmieniał rzeczywiste budynki z fikcyjnymi budynkami lub zmienił ich położenie w przestrzeni. Na przykład w pracy “Widok Rzymu” kościół Świętej Trójcy, w którym później pochowano prochy artysty, został przesunięty w lewo, a prawy na pierwszym planie pokazuje ruiny budynku, który nigdy nie istniał.

Nawiązując do przedmiotów historycznych i mitologicznych, Lorrain włączył do kompozycji wspaniałe klasyczne budowle. Niektóre z nich wyglądają jak prawdziwe budynki, inne są owocem fantazji artysty.

W obrazie “Krajobraz z Eneaszem na wyspie Delos” budynek kopuły z 1672 r., Przedstawiający świątynię Apolla, wyraźnie przypomina rzymski Panteon. Artysta zmienił tylko niektóre proporcje i szczegóły tego budynku.