Herd Returning Home in the Rain – Claude Lorrain

Herd Returning Home in the Rain   Claude Lorrain

Autorstwo 44 druków Lorrain ostatecznie potwierdzone przez badaczy. Nadal istnieją pewne wątpliwe prace w tym sensie. Większość zachowanych rycin Lorrain powstała na początku jego kariery.

Możliwe, że na wczesnym etapie artysta tak aktywnie pracował w tej technice, próbując zyskać sławę, a później po prostu nie uważał za konieczne kontynuowania pracy w tej dziedzinie. Niemniej jednak wydał dwa nowe odbitki na początku lat 50. i trzy kolejne – na początku lat sześćdziesiątych.

Grawerowanie „The Herd Returning Home in the Rain” ukazało się po prawie dekadzie przerwy. Wczesne ryciny Lorrain są raczej słabe technicznie, ale później ręka mistrza staje się pewna. Linie późniejszych prac artysty stają się coraz bardziej subtelne i różnorodne, doskonale oddają wszystkie odcienie oświetlenia i odtwarzają fakturę elementów krajobrazu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)