Port Tramonto – Claude Lorrain

Port Tramonto   Claude Lorrain

Pędzle Claude Lorrain posiadały serię obrazów, które napotykają dwa elementy – ląd i morze. Niektóre z nich, takie jak Port Tramonto, są napisane w tradycyjny sposób charakterystyczny dla nauczyciela Lorrain, Agostino Tassi.

Zdjęcie przedstawia energiczne życie portu, gdzie statki stale się ładują i rozładowują, cumują i żeglują. Ale czasami wybrzeże Lorrain wygląda zupełnie inaczej – romantycznie i ospale, przypominające słoneczną i senną Zatokę Neapolitańską, tak dobrze znaną artystce. Częściej niż na płótnach Lorrain znajduje się majestatyczny port z pięknymi budynkami, z wysokimi masztami statków kołyszących się na kotwicy i morską powierzchnią idącą w kierunku horyzontu.

Dodajemy, że z reguły w ramach takiego krajobrazu umieszczono fabułę biblijną lub mitologiczną. Tak więc, na przykład, zbudowano kompozycję obrazu “Widok Kartaginy z Didonem i Eneaszem” na polowanie w 1676 roku. Takie krajobrazy przyniosły sławę i uznanie artysty.