Wyjazd Saint Pauli – Claude Lorrain

Wyjazd Saint Pauli   Claude Lorrain

“Wyjazd św. Pawła” można również zaliczyć do arcydzieł artysty. Krajobraz architektoniczny przypomina widok na port w Ostii. Po obu stronach zatoki budynki wznoszą się do głębi płótna. Światło zachodzącego słońca, które biegnie od horyzontu, oświetla pierwszy plan, który pokazuje scenę pożegnania św.

Pawła z dziećmi przed wyjazdem do Ziemi Świętej.

Zielone wody zatoki na horyzoncie łapią promienie zachodzącego słońca i rozpływają się na granicy morza i nieba. Cała przestrzeń płótna zalana jest niesamowitym złotym światłem. Obraz wywołuje uczucie spokoju i ciszy.