Widok na jezioro Nemi w pobliżu Rzymu – Sylvestre Shchedrin

Widok na jezioro Nemi w pobliżu Rzymu   Sylvestre Shchedrin

Wśród dzieł szczęśliwych czasów na pierwszym miejscu znajduje się obraz „Widok na jezioro Nemi na przedmieściach Rzymu”, napisany podobno około 1825 roku. W tym małym płótnie, należącym do najlepszych dzieł rosyjskiego malarstwa pejzażowego, wyraźnie widać główne cechy nowego systemu artystycznego Shchedrina. „Widok jeziora Nemi” jest obcy celowym efektom, które składają się na istotę krajobrazu akademickiego. W hojnym krajobrazie nie ma ani klasycznych gajów, ani wodospadów, ani majestatycznych ruin; idealizacja ustępuje miejsca żywemu i zgodnemu z prawdą odtworzeniu obrazu natury.

Podstawą nowej metody nie jest „kompozycja” krajobrazu, ale bezpośrednia i dokładna obserwacja natury. Wąska ścieżka, obłożona starymi drzewami, wieje wzdłuż wybrzeża i prowadzi wzrok widza do głębi obrazu. Na pierwszym planie jest kilka postaci: dwie chłopki rozmawiają na plaży, mnich idzie, a kierowca jeździ za nim osłem.

Widoczne są dalsze spokojne, jasne wody jeziora; w głębi, zamykając horyzont, wysoka, zalesiona góra staje się niebieska. Miękkie, rozproszone światło zalało obraz, przez gałęzie drzew na piaszczystej ścieżce padało słońce, woda błyszczy srebrem w słońcu, a przezroczysty całun powietrza otacza blisko i daleko obiekty.

Realistyczne opanowanie przestrzeni jest jednym z głównych osiągnięć Shchedrina na tym zdjęciu. Nie ma już skrzydeł ani kamieni milowych obiektów wyznaczających głębokość. Perspektywa liniowa została zastąpiona przez antenę.

To prawda, że ​​trzy tradycyjne płaszczyzny są nadal zachowane na obrazie, ale droga, która w nie zagłębia się, łączy je ze sobą i czyni przestrzeń ciągłą. Artysta nie jest już zadowolony z prawdziwej reprodukcji poszczególnych części; szuka integralności ogólnego wrażenia i organicznej jedności wszystkich elementów tworzących krajobraz.

Transmisja światła i powietrza, jedność oświetlenia, łączenie obiektów i planów przestrzennych, jest głównym środkiem, dzięki któremu obraz uzyskuje tę integralność. Malowniczy system opracowany przez Shchedrina oparty na badaniu przyrody na świeżym powietrzu otwiera nową stronę w historii krajobrazu. Nic dziwnego, że innowacja rosyjskiego mistrza nie została natychmiast doceniona i wywołała protesty konserwatywnej krytyki artystycznej.

Ideologom sztuki akademickiej wydawało się, że Shchedrin „trzymał się niewolniczej imitacji natury, unikając odstępstw nawet na korzyść wdzięku”.

Rzeczywiście, artysta świadomie porzucił efekty warunkowe i fikcyjne, które uznano za „eleganckie” w kręgach bliskich Akademii Sztuk. Ale oczywiście był bardzo daleki od biernego kopiowania przyrody. Jego obraz nie tylko oddaje prawdziwy wygląd brzegów jeziora Nemi, ale także ujawnia z głębokim i autentycznym wglądem poezję włoskiej natury, jej słoneczny spokój i lekką, spokojną harmonię. Liryczne doświadczenie natury zbliża Shchedrina do romantyków. Obraz słonecznych Włoch powstałych w jego obrazach znajduje odzwierciedlenie w poezji Batiszczowa, Baratynskiego i młodego Tyutczowa.

Realistyczne cechy wyraźnie pojawiają się w ich romantycznym światopoglądzie. Wraz z poetami swojego pokolenia Shchedrin stworzył żywy i integralny obraz natury,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)