Krajobraz wiejski – Claude Lorrain

Krajobraz wiejski   Claude Lorrain

Oprócz rysunków zawartych w „Book of Truth”, nadal istnieje około 1100 niezależnych dzieł Lorrain, wykonanych w tym gatunku. Tak więc łączna liczba rysunków artysty, który dotarł do nas, wynosi około 1300. Są one najbardziej reprezentowane w kolekcji British Museum w Londynie.

Kolejna niezwykła kolekcja należy do Muzeum Taylersa w holenderskim Haarlem. Większość rysunków Lorrain wykonanych tuszem, ale czasami artysta używał i innych technik – na przykład czarnej i czerwonej kredy. „Krajobraz wiejski” jest napisany czarną kredą i farbą, a „Podróż do Emaus” jest napisany czarną kredą i brązową farbą na różowym papierze.

W młodości Lorrain czerpał wiele z życia. Na swój sposób rysunki te przypominają orientalne miniatury malowane pędzlem. Robiąc szkice, zaczął od bezpłatnych szkiców, które pomogły mu zdecydować o kompozycji przyszłego płótna.

Czasami przedstawiał każdą postać przyszłego obrazu na oddzielnym arkuszu. Lorrain starannie zachował wszystkie swoje rysunki, uważając je za cenne źródło nowych pomysłów i wątków.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)