Lake Avern: Eneasz i Duch Kumy – William Turner

Lake Avern: Eneasz i Duch Kumy   William Turner

Turner jest uważany za wielkiego innowatora, artystę, który “wyskoczył” ze swojego czasu, który go wyprzedził.

Wszystko to jednak nie przeszkodziło mu z wielkim szacunkiem traktować dzieła dawnych mistrzów. Tak więc największe wrażenie na Turnerze wywarły prace Claude Lorrain i Poussin. Byli mieszkańcami Francji, ale większość życia spędzili we Włoszech, gdzie pisali wyidealizowane klasyczne krajobrazy.

Przez pewien czas Turner starał się działać w tym samym duchu, ponieważ takie krajobrazy były wysoko cenione w kręgach akademickich. Jako przykład prezentujemy krajobraz “Lake Avern: Aeneas and the Spirit of Kuma”.