Krajobraz z tańcem country – Claude Lorrain

Krajobraz z tańcem country   Claude Lorrain

Obraz ten odnosi się do okresu najintensywniejszej pracy artystycznej Lorrain, który w tym czasie utworzył swój system artystyczny i stworzył własną wersję klasycznego “idealnego” krajobrazu.

Wszystko tutaj jest absolutnie Lorraine – formy architektoniczne; miękkie światłocienie; rozproszone oświetlenie, w którym obiekty “rozpuszczają się” na horyzoncie; przewaga, relatywnie mówiąc, “drzewa” nad “człowiekiem”; uczucie pięknej proporcji.