Krajobraz ze sceną ślubu Izaaka i Rebeki – Claude Lorrain

Krajobraz ze sceną ślubu Izaaka i Rebeki   Claude Lorrain

Ten obraz, znany również jako „Młyn”, jest łaźnią parową do obrazu „Odejście królowej Saby”. Uważa się, że oba dzieła zostały zamówione przez kardynała Camillo Pamphili, siostrzeńca papieża Innocentego X, dla Lorrain.

Jednak nawet przed ich ukończeniem Pamphili naruszył obowiązkowy ślub celibatu dla kardynała, stracił rangę kardynała i został wydalony z Rzymu przez swojego gniewnego wuja. W międzyczasie książę Bouillon, który służył w armii papieskiej, nabył oba obrazy.

Według niektórych raportów Pamphili poprosił Lorrain o zrobienie kopii „Młyna”. „Młyn” jest wpisany, co jest bardzo nietypowe dla dzieł Lorrain. I ten napis jest dość trafny, ponieważ wyjaśnia widzowi fabułę dzieła, która wydaje się interpretować biblijną historię, ale w rzeczywistości ma dać wyjątkowy obraz radosnej harmonii między człowiekiem a naturą.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)